Obsah košíku
Celkem:

Jak vybrat zvedací magnet?

PERMANENTNÍ MAGNETY WALMAG MAGNETICS

Permanentní magnetické manipulační systémy obsahují vysoce zmagnetované materiály, které v určitém uspořádání umožňují upínat magnetickou ocel. Za běžných podmínek neztrácejí svoji magnetickou sílu. Aktivace a deaktivace se provádí mechanickým přesouváním vnitřního systému s permanentními magnety. K tomu obvykle slouží páka ovládaná silou lidských rukou.

Výhody permanentního magnetického systému

 • Nezávislost na elektrické energii, což znamená žádné další náklady na provoz.
 • Jednoduchá instalace, což znamená rychlé pře-místění dle potřeby.
 • Permanentní magnetický systém nevytváří teplo a tím nehrozí žádné tepelné deformace.
 • Robustní provedení, což znamená celkovou bezúdržbovost s velmi dlouhou životností magnetu.

Nevýhody permanentního magnetického systému

 • Nevhodné pro příliš rozměrné obrobky, možnost použití traverzy.
 • V automatizovaných provozech nutná úprava aktivace.
 • Upínač není vhodný pro práci s obrobky s teplo-tou nad 80 °C.
 • Řada HOT umožňuje manipulaci s materiály do 180 °C.

ELEKTROMAGNETY WALMAG MAGNETICS

Magnetické pole v těchto zařízeních generují cívky napájené stejnosměrným elektrickým proudem.

Výhody elektromagnetického systému

 • Elektromagnety v závislosti na velikosti cívek do-kážou generovat velmi silné magnetické pole, což znamená pevné upnutí břemene.
 • Díky vysokému magnetickému poli je možné spolehlivé upnutí i nerovných břemen s většími mezerami mezi břemenem a upínačem.
 • Upínače je možné doplnit o vyspělé ovládací systémy, které umí plynule regulovat sílu magnetu a řídit demagnetizační cyklus. To umožňuje jednoduché odebrání obrobku z upínače.
 • Možnost výroby libovolných velikostí upínačů v závislosti na velikosti obrobku.
 • Ovládání magnetů může být ruční, automatické i kombinované.

Nevýhody elektromagnetického systému

 • Upínač potřebuje být po dobu práce neustále pod příkonem elektrického napětí.
 • Z bezpečnostních důvodů je při některých úkonech potřeba záložní zdroj napětí v podobě akumulátorů.
 • Cívky uvnitř upínače pod napětím generují teplo.

ELEKTROPERMANENTNÍ SYSTÉMY WALMAG MAGNETICS

Elektropermanentní manipulační systémy jsou kombinací permanentní a elektromagnetické technologie. Vy-užívají schopnosti některých feromagnetických materiálů stávat se permanentním magnetem díky krátkému působení silného stejnosměrného elektrického proudu. V tomto stavu zůstávají bez potřeby vnějšího zdroje. Při odmagnetování dojde pomocí střídavých impulzů elektrického proudu, který tyto feromagnetické materiály opět odmagnetuje. Potřeba elektrického proudu je tak pouze pro upnutí a odepnutí břemene.

Výhody elektropermanentního magnetického systému

 • Vysoká upínací síla, což znamená možnost aplikace těžkých frézovacích operací.
 • Vysoká bezpečnost z hlediska nezávislosti na elektrické energii. Ani při odpojeném napájení nedojde k uvolnění obrobku.
 • Minimální spotřeba elektrické energie, pouze pro zapnutí a vypnutí.
 • Ovládání pomocí řídicí jednotky umožňuje nasazení v automatizovaných provozech.
 • V upínači se v polohách vypnuto/zapnuto nemění teplota, čímž nedochází k negativním vlivům způsobeným rozdílnými teplotami.
 • Možnost výroby libovolných velikostí systémů, což přináší možnost řešení dle potřeb zákazníka.

Nevýhody elektropermanentního magnetického systému

 • Vyšší cena než u permanentních upínačů.
 • Oproti elektromagnetům vyšší citlivost na vzduchovou mezeru mezi upínačem a upínaným dílcem.
 • Při poruše řídící jednotky může břemeno zůstat upnuté.